Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014

Summer Ebb

Oils on canvas board 40x50 cm -
Colors used :
- Titanium White
- Prussian Blue
- French Ultramarine
- Raw Umber
- Yellow Ochre
- Burnt Umber
- Magenta
- Cadmium Yellow Deep
- Burnt Sienna

Δεν υπάρχουν σχόλια: