Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

Friends in Freedom of Blue
Λάδι σε καμβά 40Χ50 cm - Μια σπουδή στη περιορισμένη χρήση χρωμάτων , στην προκείμενη μόνο τρία :
Fthalo Blue - Titanium White - Ivory Black

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Maine, US Countryside 1930Λάδι σε καμβά 40 Χ 50 cm - Το αυτοκίνητο είναι η εικαστική απεικόνιση μιας  Ford του 1928