Σάββατο, 26 Μαΐου 2012

7 minutes before the journey ends


Oil painting on canvas board 50x60 cm -
Colours i used :

Prussian Blue
French Ultramarine
Burnt Umber
Titanium White
Zinc White
Alinzarin Crimson 
Cadmium Yellow Medium

Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

Όταν λέμε όλοι εννοούμε ΟΛΟΙ


My new friend is an old dried tree

Oil painting on canvas board 40x50 cm
Colours used ---

Burnt Sienna
French Ultramarine
Alinzarin Crimson
Cadmium Yellow Medium
Titanium White
Raw Umber
Burnt Umber

Κυριακή, 6 Μαΐου 2012

Hidden in Veils


Μια από τις πρώτες προσπάθειες στο σχέδιο με μολύβια Η & 2Β / 6-7Β
Α4 χαρτί σχεδίου της W&N

Τρίτη, 1 Μαΐου 2012

Taste of Wine

Oil painting on canvas board 40x50 cm --