Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014

Indolence After Midnight


Oils on canvas board 40x50 cm
Colors used -
Titanium white
Phtalo Blue
French Ultramarine
Indian Red
Cadmium Red
Alinzarin Crimson
Burnt Umber
Yellow Ochre
Raw Umber
Lamp Black
Payne Gray

Δεν υπάρχουν σχόλια: