Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

The Candle

Ελαιογραφία σε καμβά 88Χ46 - Η πρώτη σελίδα των New York Times είναι απεικόνιση της αυθεντικής έκδοσης στις 22 Νοεμβρίου 1963, ημερομηνία που ο JFK χτυπήθηκε στο αυτοκίνητο του από ελεύθερο σκοπευτή στο Dallas - TX

Μια πρώτη προσπάθεια σε still life painting

Δεν υπάρχουν σχόλια: