Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

The Concert


Oils on canvas board 50 x 70 cm


Δεν υπάρχουν σχόλια: