Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

Sunrise Over A Misty lake


Oil painting on canvas board 60x70 cm ---

Used Colours :
- Titanium White
- Cadmium Yellow
- Alinzarin Crimson
- French Ultramarine
- Burnt Umber
- Sap Green
- Cerrulean Blue
- Ivory Black

Δεν υπάρχουν σχόλια: