Κυριακή, 6 Μαΐου 2012

Hidden in Veils


Μια από τις πρώτες προσπάθειες στο σχέδιο με μολύβια Η & 2Β / 6-7Β
Α4 χαρτί σχεδίου της W&N

Δεν υπάρχουν σχόλια: