Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

A Run To FreedomOil painting on canvas board 40x50 cm -

Colours used :
- French Ultramarine
- Burnt Umbra
- Viridian Green
- Titanium White
- Zing White
- Burnt Sienna
- Cadmium Yellow Medium

Δεν υπάρχουν σχόλια: