Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2011

Nature's Illusions

Μια σπουδή σε χρήση περιορισμένων χρωμάτων - 4 τον αριθμό :
Titanium White
Burnt Umber
French Ultramarine
Payne Gray

Δεν υπάρχουν σχόλια: